Home

Chia sẻ link
Chủ đề bài viết

Kiểm tra website
Tìm từ khóa
Đăng nhập

Thông tin website jlearn.net

Nguồn ảnh : https://jlearn.net/img/shareimg-200.png

JLearn.net is a Japanese Learning portal with a comprehensive Japanese to English and English to Japanese Dictionary. The site also provides audio for pronunciation purposes, example sentences, full conjugation tables and powerful searching that includes de-conjugation. You can search by english, romaji, katakana, hiragana or kanji. Additionally, you will find active JLPT vocabulary lists which is a great way to begin your study. If you wish to learn how to correctly write Kanji there is tool that animates how each Kanji is written stroke by stroke.

Tổng link : 1
Lượt xem : 0
Lượt click : 0
Xếp hạng : Chưa xếp hạng
Gửi quản trị viên jlearn.net. jlearn.net có mặt trên vnsharelink vì đã có người chia sẻ hoặc check. Bạn có thể xóa, chặn, quản trị liên kết bằng cách xác nhận website.

Cập nhập : 15 ngày trước

Bài viết trên jlearn.net

Chưa có bài viết nào được index.

Câu hỏi thường gặp

Trong trang bao gồm 1 bài viết chọn lọc.

Gồm phần xếp hạng website jlearn.net và các chủ đề, bài viết trên jlearn.net.